Banner 728x90

NIBC DirectHet is zover! De handtekeningen staan onder het koopcontract, je huis is (zo goed als) verkocht! Maar…wat dan? Er is genoeg informatie te vinden over hoe je succesvol je huis kan verkopen. Maar weet je eigenlijk wel wat je moet doen als je weer naar buiten loopt na ondertekening van het koopcontract? Wat zijn de vervolgstappen en met welke scenario’s moet je rekening houden?

Nadat beide partijen het koopcontract hebben ondertekend, is de verkoop van je huis in principe rond. Toch kan je beter nog even wachten met het ontkurken van de champagnefles. Lees hier de tips van NIBC Direct.nl

Bedenktijd en ontbindende voorwaarden

De koper heeft nog drie dagen wettelijke bedenktijd. Binnen die termijn kan hij zonder opgave van reden nog afzien van de koop. De verkoop kan ook niet doorgaan als één van de ontbindende voorwaarden van kracht zijn. De meest voorkomende ontbindende voorwaarden zijn voorbehoud van financiering en de bouwkundige keuring. Hiervoor geldt tegenwoordig een termijn van ongeveer 6 tot 8 weken. Je spreekt samen met de koper de exacte termijn af waarbinnen hij moet voldoen aan deze voorwaarden.

Het komt soms voor dat kopers verlenging van de termijn aanvragen, omdat ze bijvoorbeeld niet op tijd een go (of een no-go) van de hypotheekverstrekker krijgen. Het is aan jou als verkoper om te bepalen of je akkoord gaat met verlenging van deze termijn. Ga jij niet akkoord, dan is de enige manier voor de koper om van de aankoop af te zien een afwijzing van zijn hypotheekverstrekker. Als hij die niet voor of op de einddatum van de termijn kan overleggen, zit hij in principe vast aan de koop van jouw huis.  Dit is natuurlijk nogal een ding voor de koper, want stel dat vervolgens blijkt dat hij toch zijn financiering niet rond krijgt. Dan heeft hij een probleem. Meestal zijn verkopers dan ook coulant richting kopers en gaan ze akkoord met verlenging.

Naar de notaris

Zijn aan alle ontbindende voorwaarden voldaan, binnen de gestelde termijn? Dan is het tijd voor het laatste deel van het verkoopproces: het tekenen van de akte van levering bij de notaris en de verdere financiële afwikkeling. Dit is het deel waar de bubbels aan te pas komen!

Zorg ervoor dat de notaris de ondertekende koopovereenkomst en andere belangrijke stukken krijgt. De notaris zal je vervolgens kopieën van alle belangrijke documenten sturen, die je goed dient te controleren. Ook krijgt de koper van je woning de kans het huis te inspecteren om te zien of alles wordt opgeleverd zoals afgesproken.

Na deze inspectie gaat iedereen naar de notaris om de akte van levering te ondertekenen. Als het kadaster de overschrijving heeft geadministreerd, is het huis officieel niet meer van jou.

Betaling van de koopsom

De betaling  van de koopsom gaat via de notaris. De koper maakt het bedrag over op de rekening van de notaris en deze betaalt de koopsom, wanneer alles nog eens goed is gecheckt, door aan jou. Je krijgt dit geld echter niet meteen. Met de koopprijs wordt namelijk eerst je huidige hypotheeklening afbetaald. Heb je een appartement, dan worden ook nog openstaande servicekosten aan de vereniging van eigenaren betaald. Ook zakelijke lasten zoals waterschapslasten en ontroerend zaakbelasting worden betaald. Het bedrag dat uiteindelijk overblijft, is voor jou!

Het is ook mogelijk dat de koopprijs van de woning niet genoeg is om je hypotheeklening mee af te betalen. Je blijft dan zitten met een restschuld. Soms kan deze restschuld onderdeel worden van de hypotheek op je nieuwe woning. Als dat niet kan, moet je de restschuld aan de bank terugbetalen.  Daarom is het belangrijk dat nog voordat het koopcontract ondertekend is, de bank op de hoogte is van een oplossing voor een mogelijke restschuld. Heb je voldoende spaargeld, dan kan je (een deel van) je restschuld daarmee aflossen. Is dat geen optie, dan zit er niks anders op dan een lening af te sluiten om je restschuld te kunnen aflossen.